Alapítványunk

Tamaszpont MOPKA - youth center

Missziónk 

A Támaszpont Mentálhigiénés Oktatási és Prevenciós Közhasznú Alapítvány fő célja, hogy segítse a fiatalokat az egészséges felnőtté válás folyamatában.  

Ehhez kapcsolódó fő tevékenységeink: 

  • Prevenciós tevékenység 
  • Alapvető emberi értékek közvetítése/átadása 
  • Alacsony küszöbű közösségi tér fenntartása 
  • Nemzetközi mobilitás támogatása 
  • Érdekképviselet 

Víziónk

  • Fontos számunkra, hogy fiataljaink megőrizzék fizikai és mentális egészségüket (Prevenciós tevékenység)
  • Számunkra fontos alapvető emberi értékek: tolerancia, szolidaritás, empátia, el és befogadás, esélyegyenlőség, partnerség, nyitottság, sokszínűség, aktív társadalmi részvétel, önismeret, önreflexió, asszertivitás, vitakultúra, konstruktivitás
  • Biztonságos és minőségi szabadidő eltöltési formák biztosítása, a fiatalokat érintő témákkal kapcsolatos információ szolgáltatás, szakmai munkatársaink folyamatos elérhetőségének biztosítása.
  • Fontosnak tartjuk a tágabb világ/környezet megismerésének, a multikulturális tanulás és különböző nézőpontok, szokások megismerésének, az önállóság és önismeret kialakításának támogatását.
  • Munkánk fontos része fiatalok igényeinek felmérése, azokra való reflektálás, és azok közvetítése a döntéshozók felé.

Hogyan csináljuk?

  • Non-formális módszerekkel, JÁTÉK, mint hasznos tevékenység

Hol csináljuk?

  • Elsősorban helyben, de országosan is.

Kikkel csináljuk?

  • 10-30 közötti fiatalokkal, kiemelten a 10-12, 12-14, és a 14-16 éves korosztállyal

Tamaszpont MOPKA - Open door