Beszámoló 2017

4. számú melléklet

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

Közhasznú tevékenységek:
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:

Az Ifjúsági Házat üzemeltettük ebben az évben is, itt folyamatosan elérhető ingyenes
szolgáltatásokat biztosítunk a nyitvatartási időben, tematikus foglalkozásokat tartunk, ehhez anyagot, eszközöket biztosítunk ingyenesen a résztvevőknek, így elérhető minden szociálisan hátrányos helyzetű csoportnak.
Elérhető szolgáltatások: sport és szabadidős tevékenységek (foci, ping-pong, csocsó, társasok,
internethasználat, számítógépek. Mobilitási, továbbtanulási lehetőségek, információk, osztályoknak: drogprvenciós foglalkozások, Nyitott bíróság program, közösségfejlesztés, Szocipoly -érzékenyítő foglalkozás, emberi jogok, szexuál pszichológia
Mobilitási projektjeink segítik a fiatalok kompetencia fejlesztését, nyelvi készségeit, hosszútávon a munkaerő piaci lehetőségeiket növelik. Már több fiatal dolgozik az itt szerzett készségekkel ifjúsági területen.
Idén is a fiatal csoportok mentorálására fontos szerepet játszott a programokban, ennek eredménye a Veresi Ifjúsági Fesztivál ismételt megrendezése, Szentiván-éji boszorkányégetés és kocsmatúra, Halloween. Bevezettük őket az ifjúságpolitikai műhelyekbe, hogy később ifjúsági önkormányzat létrehozására is képesek legyen. Ebben a témában több „látó út”-at szerveztünk ahol jó példákat láttunk és tanultunk.

Korrepetálás, tanulási nehézségek korrekciója, szocializációs különbségek mérséklése közös játék, sport, interaktív foglalkozások segítségével. Angol myelvtanulás is elérhető, ehhez alapítványunk támogatást nyújt a rászorulóknak. A nyelvi kurzus olyan tematikával dolgozik ami dislexiás gyermekeknek is segít. Korrepetálás: matematika, történelem.

A fiatalok mobilitásának növelése érdekében Eurodesk partnerként európai uniós lehetőségeket ajánlunk a fiataloknak és segítjük őket ezek megismerésében, elérésében. Ebben az évben régiós koordinátor szerepét is betöltöttük a KM régióban, valamint több száz fiatalt sikerült konkrét, támogatott program keretében európai programra eljuttatnunk, erre nagyobb hangsúlyt fektettünk az évben. A nemzetközi projketek a kapcsolatok bővülése folytán egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Idén az ENYC hálózat vezetőségi tagjai lettünk, amin keresztül megbízható külföldi partnerekkel tudunk együttműködni.
A hálózatok munkájába elkezdtük a fiatalok bevonását, a későbbiekben akár önállóan is képesek
lesznek képviselni az Alapítványt.

Jótékonysági tevékenységek, adományok gyűjtése:
Adományokat fogadunk, könyveket, játékokat, ruhákat és ezeket rászorulókhoz juttatjuk el.
Karácsonykor adományt gyűjtöttünk, melynek felhasználása a fiatalok ajándékkészítéshez anyag
vásárlása. A megmaradt anyagokat a későbbiekben szintén ingyenes kézműves foglalkozásokhoz
használtuk fel.

Kortárs segítők verbuválása és képzése:
Folyamatosan vonjuk be a fiatalokat az ifjúsági munkába és az önkéntességbe, számunka
felkészítéseket tartunk. Idén a „Közösségi szolgálat” keretében is fogadtunk fiatalokat, akik szívesen vesznek részt az Ifjúsági munkában, pozitív tapasztalatokat szereztünk, így ezt a következő évben is folytatjuk, bővítjük. Idén elkezdtük az Ifjúsági vezetőképzést, amin több részletben közel 20 fiatal vett részt. Ennek multiplikáló hatása révén több helyi közösség fejlesztésében is részt vettünk. A fiatalok közül 10-12 fős csoport látja el a „bulifelügyeletet” , ők kortárs segítőként vigyáznak a szórakozó fiatalokra.

Ezen felüli célszerinti tevékenységek:
Kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, sport:
Kulturális rendezvényt tartottunk júniusban, és októberben, ami egész napos, ingyenes rendezvény volt a fiataloknak. Itt is és folyamatosan sport lehetőségeket biztosítunk: ping-pong, foci, csocsó, sakk, kézilabda, formájában. A fiatalokkal történő beszélgetések alatt igyekszünk az őket érő családi és egyéb konfliktusokon átvezetni, ha komolyabb probléma van, akkor azt jelezzük a megfelelő szervezeteknek. Folytatjuk, és elmélyítjük a korábban elindított kommunikációt a város vezetés és a fiatalok között, részt veszünk a helyi KEF munkájában. Szinte minden tevékenységünk a gyermek és ifjúságvédelem alá is esik egyben.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (Tevékenységenként)

Közhasznú tevékenység: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Közhasznú tevékenység célcsoportja: 12-25 éves fiatalok
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4500 fő
Eredmény: tematikus foglalkozásokon részt vett fiatalok közül, többen visszajárnak hozzánk és
segítőként is bevonjuk őket az ifjúsági munkába. Osztályfőnőki órákat tartottunk 5-8 osztályosoknak,
több témában: európai unió, önismeret, közösségépítés, nyitott bíróság, tudatos állampolgárság,
drogprevenció, szociopoly, emberi jogok, sexuális nevelés
Közhasznú tevékenység: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:
Közhasznú tevékenység célcsoportja: 12-18 éves magas szocializációs kockázatok között nevelkedő fiatalok Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 750 fő

Eredmény: Az elért fiatalok nagy része folyamatosan kéri és igényli a segítséget, tanulásban,
pályaválsztásban, személyes problémák terén, ezt biztosítjuk a számukra. Az igény folymatosan nő, és a pozitív visszajelzések száma is.

Közhasznú tevékenység: jótékonysági tevékenységek, adományok gyűjtése:

 • Közhasznú tevékenység célcsoportja: 6-18 éves fiatalok, akik szegény családokban élnek
 • Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 200 fő
 • Eredmény: biztosítani tudjuk számukra a foglalkozásokon való ingyenes részvételt, ehhez anyagokat,
  eszközöket, adományokból, illetve nekik ruhák, könyvek eljuttatása

Közhasznú tevékenység: kortárs segítők verbuválása és képzése

 • Közhasznú tevékenység célcsoportja: 15-25 éves fiatalok
 • Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50 fő
 • Eredmény: Olyan fiatalokat tudunk bevonni, akik szociálisan érzékenyek, szívesen segítenek
  másoknak. Őket folyamatosan támogatjuk és a személyes fejlődésükben is mentoráljuk, segítjük őket.
  Bevonjuk őket foglalkozások szervezésébe, megvalósításába, programok vezetésébe.

Veresegyház, 2017.04.12.

Csapó József                                           Kiss Györgyné

alapító                                               kuratórium elnöke