Beszámoló 2017

4. számú melléklet

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása:

Közhasznú tevékenységek:
Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:

Az Ifjúsági Házat üzemeltettük ebben az évben is, itt folyamatosan elérhető ingyenes
szolgáltatásokat biztosítunk a nyitvatartási időben, tematikus foglalkozásokat tartunk, ehhez anyagot, eszközöket biztosítunk ingyenesen a résztvevőknek, így elérhető minden szociálisan hátrányos helyzetű csoportnak.
Elérhető szolgáltatások: sport és szabadidős tevékenységek (foci, ping-pong, csocsó, társasok,
internethasználat, számítógépek. Mobilitási, továbbtanulási lehetőségek, információk, osztályoknak: drogprvenciós foglalkozások, Nyitott bíróság program, közösségfejlesztés, Szocipoly -érzékenyítő foglalkozás, emberi jogok, szexuál pszichológia
Mobilitási projektjeink segítik a fiatalok kompetencia fejlesztését, nyelvi készségeit, hosszútávon a munkaerő piaci lehetőségeiket növelik. Már több fiatal dolgozik az itt szerzett készségekkel ifjúsági területen.
Idén is a fiatal csoportok mentorálására fontos szerepet játszott a programokban, ennek eredménye a Veresi Ifjúsági Fesztivál ismételt megrendezése, Szentiván-éji boszorkányégetés és kocsmatúra, Halloween. Bevezettük őket az ifjúságpolitikai műhelyekbe, hogy később ifjúsági önkormányzat létrehozására is képesek legyen. Ebben a témában több „látó út”-at szerveztünk ahol jó példákat láttunk és tanultunk.

Korrepetálás, tanulási nehézségek korrekciója, szocializációs különbségek mérséklése közös játék, sport, interaktív foglalkozások segítségével. Angol myelvtanulás is elérhető, ehhez alapítványunk támogatást nyújt a rászorulóknak. A nyelvi kurzus olyan tematikával dolgozik ami dislexiás gyermekeknek is segít. Korrepetálás: matematika, történelem.

A fiatalok mobilitásának növelése érdekében Eurodesk partnerként európai uniós lehetőségeket ajánlunk a fiataloknak és segítjük őket ezek megismerésében, elérésében. Ebben az évben régiós koordinátor szerepét is betöltöttük a KM régióban, valamint több száz fiatalt sikerült konkrét, támogatott program keretében európai programra eljuttatnunk, erre nagyobb hangsúlyt fektettünk az évben. A nemzetközi projketek a kapcsolatok bővülése folytán egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Idén az ENYC hálózat vezetőségi tagjai lettünk, amin keresztül megbízható külföldi partnerekkel tudunk együttműködni.
A hálózatok munkájába elkezdtük a fiatalok bevonását, a későbbiekben akár önállóan is képesek
lesznek képviselni az Alapítványt.

Jótékonysági tevékenységek, adományok gyűjtése:
Adományokat fogadunk, könyveket, játékokat, ruhákat és ezeket rászorulókhoz juttatjuk el.
Karácsonykor adományt gyűjtöttünk, melynek felhasználása a fiatalok ajándékkészítéshez anyag
vásárlása. A megmaradt anyagokat a későbbiekben szintén ingyenes kézműves foglalkozásokhoz
használtuk fel.

Kortárs segítők verbuválása és képzése:
Folyamatosan vonjuk be a fiatalokat az ifjúsági munkába és az önkéntességbe, számunka
felkészítéseket tartunk. Idén a „Közösségi szolgálat” keretében is fogadtunk fiatalokat, akik szívesen vesznek részt az Ifjúsági munkában, pozitív tapasztalatokat szereztünk, így ezt a következő évben is folytatjuk, bővítjük. Idén elkezdtük az Ifjúsági vezetőképzést, amin több részletben közel 20 fiatal vett részt. Ennek multiplikáló hatása révén több helyi közösség fejlesztésében is részt vettünk. A fiatalok közül 10-12 fős csoport látja el a „bulifelügyeletet” , ők kortárs segítőként vigyáznak a szórakozó fiatalokra.

Ezen felüli célszerinti tevékenységek:
Kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, sport:
Kulturális rendezvényt tartottunk júniusban, és októberben, ami egész napos, ingyenes rendezvény volt a fiataloknak. Itt is és folyamatosan sport lehetőségeket biztosítunk: ping-pong, foci, csocsó, sakk, kézilabda, formájában. A fiatalokkal történő beszélgetések alatt igyekszünk az őket érő családi és egyéb konfliktusokon átvezetni, ha komolyabb probléma van, akkor azt jelezzük a megfelelő szervezeteknek. Folytatjuk, és elmélyítjük a korábban elindított kommunikációt a város vezetés és a fiatalok között, részt veszünk a helyi KEF munkájában. Szinte minden tevékenységünk a gyermek és ifjúságvédelem alá is esik egyben.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (Tevékenységenként)

Közhasznú tevékenység: nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Közhasznú tevékenység célcsoportja: 12-25 éves fiatalok
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 4500 fő
Eredmény: tematikus foglalkozásokon részt vett fiatalok közül, többen visszajárnak hozzánk és
segítőként is bevonjuk őket az ifjúsági munkába. Osztályfőnőki órákat tartottunk 5-8 osztályosoknak,
több témában: európai unió, önismeret, közösségépítés, nyitott bíróság, tudatos állampolgárság,
drogprevenció, szociopoly, emberi jogok, sexuális nevelés
Közhasznú tevékenység: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:
Közhasznú tevékenység célcsoportja: 12-18 éves magas szocializációs kockázatok között nevelkedő fiatalok Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 750 fő

Eredmény: Az elért fiatalok nagy része folyamatosan kéri és igényli a segítséget, tanulásban,
pályaválsztásban, személyes problémák terén, ezt biztosítjuk a számukra. Az igény folymatosan nő, és a pozitív visszajelzések száma is.

Közhasznú tevékenység: jótékonysági tevékenységek, adományok gyűjtése:

 • Közhasznú tevékenység célcsoportja: 6-18 éves fiatalok, akik szegény családokban élnek
 • Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 200 fő
 • Eredmény: biztosítani tudjuk számukra a foglalkozásokon való ingyenes részvételt, ehhez anyagokat,
  eszközöket, adományokból, illetve nekik ruhák, könyvek eljuttatása

Közhasznú tevékenység: kortárs segítők verbuválása és képzése

 • Közhasznú tevékenység célcsoportja: 15-25 éves fiatalok
 • Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 50 fő
 • Eredmény: Olyan fiatalokat tudunk bevonni, akik szociálisan érzékenyek, szívesen segítenek
  másoknak. Őket folyamatosan támogatjuk és a személyes fejlődésükben is mentoráljuk, segítjük őket.
  Bevonjuk őket foglalkozások szervezésébe, megvalósításába, programok vezetésébe.

Veresegyház, 2017.04.12.

Csapó József                                           Kiss Györgyné

alapító                                               kuratórium elnöke

2017. évi beszámoló és közhasznúsági melléklet

2017. évi beszámolóhoz taggyűlési jegyzőkönyv